Zasedni v Bruselu

V pondělí 10. června se druháci oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili workshopu od organizace Stužák, který jim pomohl pochopit roli tří základních institucí EU. V první části se seznámili s orgány EU, jejich funkcemi a mírou zastoupení národních představitelů. Ve druhé části se prostřednictvím hry stali členy Rady EU,  Evropské komise a Evropského parlamentu a zkusili si legislativní proces.  Diskutovali v rámci své instituce o návrhu nového předpisu EU, připomínkovali ho a následně vykomunikovávali v trialogu. Hravým způsobem byli vtaženi do složitostí evropské politiky a vyzkoušeli si, jaké to je “zasednout v Bruselu” a dojít ke shodě názorů ve znění předpisu. Po programu pak následovala diskuse na téma volby do Evropského parlamentu. Studenti byli motivováni, aby se zajímali o evropskou politiku,  účastnili se voleb a spolupodíleli se tak na budoucnosti naší země.