Home » Výukové materiály » Baví nás se učit

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Baví nás se učit

  Střední odborná škola získala grant z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, který je financován Evropskou unií, ESF a MŠMT. Projekt s názvem „Baví nás se učit“ byl realizován v letech 2010 – 2011.

  V tomto období si studenti 3. a 4. ročníků zážitkovou formou osvojili prezentační dovednosti, získali základy asertivního jednání a naslouchání, zvládli krizovou komunikaci s problémovým klientem, vyzkoušeli si různé techniky efektivního čtení, učení a postupy ke zlepšení kapacity paměti, osvojili si principy kritického myšlení a práci s různými informačními zdroji. Studenti se také orientovali v možnostech, které nabízí trh práce, včetně pohledu personálních agentur i současných požadavků zaměstnavatelů na kompetence a dovednosti absolventů škol.

  V souvislosti s realizací projektu byla na škole zařízena moderní učebna výpočetní techniky a zaveden e-learning.

  V průběhu realizace projektu byly pro žáky vytvořeny vzdělávací a podpůrné dokumenty, které jsou volně ke stažení:

  03. Jak se efektivně učit – učíme se učit

  04. Celoživotní učení a další profesní vzdělávání (pro studenty)

  04.1 Příloha 1

  04.2 Příloha 2

  04.3 Příloha 3

  05. Asertivita

  06.Pohyb na trhu práce

  07. Krizová komunikace

  08. Prezentační dovednosti

  09. Time management

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol