Home » Maturita

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Maturita

  Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí.

  Společná část

  • organizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
  • více informací na stránkách: www.novamaturita.cz
  • obsahuje 2 povinné zkoušky a maximálně 2 nepovinné

  Profilová část

  • stanovuje ředitelka školy podle Rámcového vzdělávacího programu pro daný obor
  • má písemnou (praktickou) i ústní část
  • obsahuje 2 – 3 povinné zkoušky a maximálně 2 nepovinné

  Organizace maturitní zkoušky

  Profilová část maturitní zkoušky

  Maturitní témata

   

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol