fbpx

Home » Pro uchazeče » Podaná pomocná ruka

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?


Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Podaná pomocná ruka

„S dospělostí zjistíte, že máte dvě ruce. Jednu, abyste pomáhali sobě, druhou, abyste pomohli světu.“ Audrey Hepburn 

Každý ji někdy potřebuje a ocení, když mu ji někdo nabídne. V neštěstí, v nemoci, v bolesti, v těžké životní situaci i při tragické události. My ji máme v logu a ve všech oborech, které vyučujeme, vedeme naše žáky k tomu, aby „podaná pomocná ruka“ nebyla jen prázdná fráze.

Jsme Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, sídlíme v ulici Černoleská, vzděláváme a vychováváme žáky v oborech veřejnosprávní činnost, sociální činnost, praktická sestra a asistent zubního technika. Naši absolventi vykonávají zajímavá a užitečná povolání a setkáte se s nimi v úřadech státní správy a samosprávy, na policii, na celnici i v advokátní kanceláři. Pracují v domovech důchodců, dětských domovech, v ústavech sociální péče a různě zaměřených sociálních službách. Podají vám pomocnou ruku v ordinacích praktických lékařů i specialistů, v nemocnicích, v komunitních službách a laboratořích zubních techniků.

Obě školy začaly psát svou historii samostatně. V Benešově je ve školním roce 1949 – 1950 založena Vyšší sociálně zdravotnická škola, která později mění svůj název na Zdravotnickou školu. Vyučovalo se ve třídách základních škol i gymnázia a od osmdesátých let 20. století se sídlem školy stala nová budova v areálu nemocnice. Střední odborná škola otevřela své třídy v ulici Černoleská ve školním roce 1991 – 1992 ještě pod názvem Rodinná škola Benešov. Každá ze škol žila svým vlastním životem a nakonec si ve školním roce 2015 – 2016 podaly ruce a od té doby kráčí společnou cestou.

Nevíme přesně, co nás čeká, ale pevně věříme v budoucnost všech našich oborů, protože rukou, které pomáhají lidem a světu, není nikdy dost.

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol