Home » Škola » Dokumenty školy

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Dokumenty školy

  Školní vzdělávací programy

  Veřejnoprávní činnost – ŠVP – Veřejnosprávní činnost

  Sociální činnost – ŠVP – Sociální činnost

  Zdravotnický asistent – ŠVP – Zdravotnický asistent

  Asistent zubního technika – ŠVP – Asistent zubního technika

  Úplné texty školních vzdělávacích programů jsou k nahlédnutí u ředitelky školy.

  Výroční zprávy

   Školní řád

  Školní řád

  Minimální preventivní program

  Minimální preventivní program 2018/2019

  Žádosti o uvolnění žáka

  Žádost nezletilého žáka o uvolnění z vyučování
  Žádost zletilého žáka o uvolnění z vyučování
  Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

  Pravidla pro udělení stipendia

  Stipendijní řád

  Inspekční zprávy

  Inspekční zpráva

  Protokol o kontrole

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol