Školní vzdělávací programy

Veřejnosprávní činnost:

ŠVP – Veřejnosprávní činnost (platné od 1. 9. 2022)

ŠVP – Veřejnosprávní činnost

Sociální činnost:

ŠVP – Sociální činnost (platné od 1. 9. 2022)

ŠVP – Sociální činnost

Praktická sestra:

ŠVP – Praktická sestra

Asistent zubního technika:

ŠVP – Asistent zubního technika (platné od 1. 9. 2022)

ŠVP – Asistent zubního technika

Úplné texty školních vzdělávacích programů jsou k nahlédnutí u ředitelky školy.

Výroční zprávy

 Školní řád

Školní řád

Žádosti o uvolnění žáka

Žádost nezletilého žáka o uvolnění z vyučování
Žádost zletilého žáka o uvolnění z vyučování
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o přestup na školu

Žádost o přestup

Žádost o ukončení přerušení vzdělávání

Žádost o ukončení přerušení vzdělávání

Pravidla pro udělení stipendia

Stipendijní řád

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva

Protokol o kontrole