Školní vzdělávací programy

Veřejnosprávní činnost:

ŠVP – Veřejnosprávní činnost (platné od 1. 9. 2022)

ŠVP – Veřejnosprávní činnost

Sociální činnost:

ŠVP – Sociální činnost (platné od 1. 9. 2022)

ŠVP – Sociální činnost

Praktická sestra:

ŠVP – Praktická sestra

Asistent zubního technika:

ŠVP – Asistent zubního technika (platné od 1. 9. 2022)

ŠVP – Asistent zubního technika

Úplné texty školních vzdělávacích programů jsou k nahlédnutí u ředitelky školy.

Výroční zprávy

 Školní řád

Školní řád

Preventivní program školy

Preventivní program školy

Školní program proti šikanování

Seznam zařízení primární prevence

Plány EVVO

Dlouhodobý plán EVVO

Roční plán EVVO 23-24

Žádosti o uvolnění žáka

Žádost nezletilého žáka o uvolnění z vyučování
Žádost zletilého žáka o uvolnění z vyučování
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o přestup na školu

Žádost o přestup

Žádost o ukončení přerušení vzdělávání

Žádost o ukončení přerušení vzdělávání

WHISTLEBLOWING – směrnice o ochraně oznamovatelů

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva

Protokol o kontrole